PŘIPRAVUJEME:

1/REPERTOÁR PRO DĚTI

Představujeme Vám dvě autorská činoherní představení a jednu adaptaci knihy pro děti od světoznámého spisovatele Umberta Eca.

Dětská divadelní představení kladou důraz na pohybové a výtvarné ztvárnění a interaktivní komunikaci a zapojování dětí do děje příběhů. 

 Všechna tři představení je možné hrát buď v hernách předškolních zařízení nebo v klasickém divadelním prostoru i v různých jiných prostorách vhodných pro uvedení divadelního představení, včetně plenéru letních scén.

Základní hrací délka je do 60 minut, lze vzhledem k věku dětí upravit.

Zkušenosti jsou takové. že i nejmenší děti jsou tak vtaženi do děje, že pro ně není žádný problém udržet pozornost po celou dobu trvání představení.

Jsme připraveni zodpovědět Vám a konzultovat s Vámi případné otázky a náměty,  domluvit termíny divadelního představení v našem divadle či u Vás...